XANTHOGRANULOMA JUVENILE
Dermatologija

Histocitarne bolesti kože

XANTHOGRANULOMA JUVENILE Nastaju umnožavanejm histiocita: Monociti-makrofagi CD68 (fagocitne-pjenušave i gigantske Toutonove stanice)  u krvi stanice tipa Langerhans S100, CD1a Bierbackove granule u tkivima (antigen-prezentirajuće). Dijelimo ih na: Primarne (idiopatske) ili sekundarne (u hiperlipidemijama), lokalizirane ili […]