Jetra
Interna

Simptomi hepatobilijarnih bolesti

Jetra Anoreksija i povraćanje: su česti znaci u ranom stadiju hepatobilijarnih bolesti, a patogenetski mehanizam njihovog nastanka nije jasan. Abdominalna bol: prati brojne bolesti hepatobilijarnog trakta, ali i kongestivnu jetru, a nastaje naglim rastezanjem Glissonove […]

Os sacrum i os coccygis
Anatomija

Os sacrum i os coccygis

Os sacrum i os coccygis Krstačna kost (os sacrum) tvori ju 5 krstačnih kralješaka s intervertebralnim pločama prednju stranu krstačne kosti oblikuje ploština (facies pelvina) i prema natrag je izbočena ploština (facies dorsalis) ploština usmjerena […]

Trudnoća
Ginekologija

Unutrašnji okret ploda

Unutarnji okret ploda ili versio interna predstavlja akušersku operaciju pri kojoj se, uvlačenjem jedne šake akušera u materičnu duplju porodilje i hvatanjem i povlačenjem za nožice i uz pomoć druge ruke, koja okret pomaže izvana, […]