Uticaj hemikalija na djelotvornost vakcina - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

šarlah tagged posts

Vakcina

Uticaj hemikalija na djelotvornost vakcina

Vakcina
Vakcina

Najnovija studija ustanovila je da djeca koja su izložena uobičajenim industrijskim hemikalijama, koje se nazivaju perfluorisani sastojci ili PFC, imaju umanjeno imunološko reagovanje na vakcine namjenjene da ih zaštite od bolesti. PFC se koriste širom svjeta za pravljenje vodootporne odjeće i obuće i plastičnih posuda za hranu i poznate su kao zagadjivači vode za piće. Prenosimo izveštaj o načinu na koji bi zagadjenje PFC-om moglo da ima uticaj na globalne napore za imunizacijom.

Kada djeca dobiju vakcine njihov imunološki sistem stvara antitjela koja ih štite od potencijalno smrtonosnih dječjih infekcija kao što su polio, male boginje, difterija i tetanus. Zaštita bi trebalo da traje doživotno...

Read More
Streptococcus pyogenes

Streptococcus

Streptococcus pyogenes
Streptococcus pyogenes

Spada u piogene bakterije. Bakterije roda streptococcus su Gram (+), nepokretne, asporogene koke, koje se grupisu u vidu kracih ili duzih lanaca, aerobne su ili fakultativno anaerobne, obuhvataju veliki broj razlicitih vrsta znacajnih za humanu medicinu.

Kulturelne osobine: streptokoki su osjetljiviji na dejstvo fizickih i hemijskih agenasa od drugih bakterija. Rastu na obogacenim hranljivim podlogama. U tecnim podlogama pokazuju tendenciju rasta na onoj strani epruvete koja je bliza zemlji- fenomen pozitivne geotaksije. Na cvrsim podlogama formira sjajne, sitne, glatke okrugle kolonije skoro bezbojne do mlijecno bijele boje, sto zavisi od vrste streptococca...

Read More
Eozinofilija

Eozinofilije

Eozinofilija
Eozinofilija

Eozinofilija je naziv za povećan broj eozinofilnih granulocita u krvi iznad normalnih vrijednosti, koji se može pronaći kao posljedica određenih bolesti organizma. Normalne vrijednosti eozinofila u krvi su od 0 do 430/mm3 (0-0,43 * 109/L) za odrasle osobe. Razlikujemo dva oblika:

 • Apsolutna eozinofilija: preko 240/ml krvi
 • Relativna eozinofilija: preko 5%

Eozinofili su zaduženi za reakcije sa stranim proteinima ili se javljaju kod pojačanog raspada proteina u tijelu. Oni se sreću u velikom broju na mjestu prodora toksina u organizam pa im se smatra da imaju ulogu u neutralizaciji toksina. Sadrže velike količine histamina i učestvuju u alergijskim reakcijama, a zapaženo je da histamin djeluje hemotaksično na eozinofile...

Read More
AV blok I stepena

Poremećaji u provođenju impulsa kroz miokard

AV blok I stepena

AV blok I stepena

Smetnje u provođenju impulsa kroz miokard zovu se blok ili disocijacija, a uzroci mogu biti funkcionalna ili organska oštećenja miokarda. Funkcionalni poremećaji koji stvaraju blok ili disocijaciju su povišen tonus vagusa, zamor sprovodnog sistema. Organski su češći i poslijedica su:

 • djelovanja različitih mikrobnih toksina ili u vezi sa djelovanjem mikroba (reumatska groznica, difterija, šarlah)
 • intoksikacija lijekovima (digitalis, kinin)
 • koronarna ateroskleroza
 • mehanička oštećenja
 • tumori
 • udar električnom strujom

S obzirom na lokalizaciju srčani blok dijelimo na:

 • Sinoaurikularni blok
 • Atrioventrikularni blok
 • Interventrikularni blok

Sinoaurikularni blok

Impuls je blokiran na izlasku iz SA čvora tako da ne može da nadraži atrij...

Read More
krvni elementi

Bijela krvna loza

Normalan broj leukocita u krvi je 5.000 – 8.000 u 1ml/krvi. Razlikujemo granulocite(neutrofili, eozinofili, bazofili), limfocite i monocite.

 • preko 10.000/ml naziva se limfocitoza
 • manje od 4.000/ml – leukopenija

Broj leukocita varira i mjenja se u raznim stanjima koja i ne moraju biti patološka.

Fiziološka leukocitoza se javlja kod:

 • težak fizički rad, muka, povraćanje, psihička uzubđenja,
 • U trudnoći – 12.000 – 15.000
 • Kod novorođenčeta 25.000

Broj leukocita može rasti kod pojedine vrste leukocita a i ukupno.

Leukocitoze

Neutrofilije

 • Apsolutna neutrofilija – broj neutrofila preko 6.000/ml
 • Relativna preko 70%

Leukocitoza sa neutrofilijom se javlja u širokim granicama moguće je čak da dostigne i broj od 100.000/ml u pneumonijama kada se posumnja na leukozu.

Smatra ...

Read More