Električna stimulacija
Zanimljivo

Funkcionalna električna stimulacija

Predstavlja električnu stimulaciju motoričkih ili živčanih točaka mišića koji ima oslabljenu voljnu živčanu kontrolu, kao posljedica oštećenja središnjeg živčanog sistema. Primjenjuje se za izazivanje funkcionalnog i svrhovitog pokreta paretičnih mišića kod bolesnika s parezama/plegijama ili […]

akne
Dermatologija

Akne (acne vulgaris i acne rosacea)

ACNE VULGARIS Vulgarne akne je najčešće samoograničavajući poremećaj tinejdžera i mlađih odraslih, premda i 10-20% odraslih boluje od nekog oblika ovog poremećaja. Ovaj je poremećaj obilježen povećanim lučenjem loja iz lojnih žlijezda nakon puberteta. U […]

tromboza
Ginekologija

Puerperalni pelveoperitonitis

tromboza Puerperalni pelveoperitonitis i difuzni peritonitis danas se rijetko sreću posle porođaja, ali su znatno češći poslije nasilnog prekida trudnoće, a naročito poslije kriminalnih abortusa. Njihova klinička slika malo se razlikuje od kliničke slike ovih […]

No Picture
Zanimljivo

FIZIOLOGIJA POLNIH ORGANA

Menstruacioni ciklus Pod menstruacionim ciklusom podrazumevaju se sve promjene koje se odigravaju na unutrašnjim polnim organima žene između dve uzastopne menstruacije. Kod najvećeg broja žena menstruacioni ciklus traje 28 dana, ali se smatra normalnim ako […]