Fiziologija uha
Fiziologija

Fiziologija uha

U uhu postoje dva osjetna organa: za sluh i ravnotežu. Fiziologija uha uključuje: uška vanjski slušni kanal bubna opna srednje uho sa slušnim koščicama pužnica slušni živac Funkcija dijelova uha Uška kod čovjeka ima ulogu […]

Interdigitalni neurom
Neurologija

Morton neuroma

Interdigitalni neurom Morton neuroma (interdigitalni neurom) nije pravi neurom, on predstavlja perineuralnu fibrozu i degeneraciju plantarnog nerva. Najčešće nastaje između 3. i 4. metatarzalne kosti. Etiologija Različiti faktori precipitiraju ovo stanje: hronična iritacija nerva, naročito […]

Tumor kičme
Interna

Tumori kičmenog kanala

Etiologija: Oko 15%  tumora CNS-a nastaju u kičmenom kanalu. Veliki dio tumora kičmenog kanala su primarni ekstraduralni tumori (limfomi, sarkomi, hordomi) ili sekundarni, metastski tumori. Većina metastskih tumora ove regije širi sa koštanih sruktura. Od […]

Kompresija kičmene moždine
Interna

Kompresija kičmene moždine

Kompresija kičmene moždine Kompresija kičmene moždine nastaje kod oko 5% onkoloških bolesnika, najčeće sa tumorima dojke, pluća i prostate i kod djece sa neuroblastomima. Najveći dio kompresija, oko 90%, nastaje širenjem metastskog tumora koji je […]