Akutni hipokorticizam - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

sepsa tagged posts

Akutni hipokorticizam

Akutni hipokorticizam

Autor stručnog rada: dr Senad Međedović, neuropsihijatar, neuropsihijatrijska klinika RMC Mostar

Definicija

Akutni hipokorticizam predstavlja težak i često fatalan akutni poremećaj nastao uslijed naglog i velikog smanjenja ili potpunog prestanka lučenja nadbubrežnih steroidnih hormona.

Etiopatogeneza

Hipokorticizam se može javiti akutno u izuzeteno retkim stanjima kao što je meningokokna sepsa (kod djece), veće hemoragije u oba nadbubrega (diseminovana intravaskulama koagulacija, antikoagulantna terapija) i povredama, kada se naziva Waterhouse-Friderichsenov sindrom.

Akutni hipokorticizam

Akutni hipokorticizam

Akutni adrenalitis infektivnog porijekla se viđa u tuberkulozi, gljivičnim diseminovanim infekcijama i HIV infekciji (izazvani citomegalovirusom ili HTV virusom)...

Read More
Antisepsa, asepsa i antiseptici

Antisepsa, asepsa i antiseptici

Antisepsa je postupak kod kojeg se hemijskim sredstvima uništavaju svi oblici mikroorganizama, smanjuje njihov broj, spriječava rast i razmnožavanje. Dakle postupak koji činimo u borbi protiv infekcije. Uveo ju je Lister 1867 (pranje ruku u 5% karbolnoj kiselini, stavljanje zavoja namočenih u nju na ranu, i prskanje operativnog polja istom). Antisepsa se provodi različitim hemijskim sredstvima koja se dijele na antiseptike i dezinficijense.

Asepsa je takav postupak kod kojega je isključena mogućnost infekcije odnosno svedena na najmanju moguću mjeru. Sterilizacija instrumenata, dezinfekcija kože, hirurško pranje ruku, upotreba zaštitnih maski i druge metode pospješuju učinak. Dakle asepsa je pojam koja se koristi kao pridjev načinu rada, aseptičan rad u sali...

Read More
Variola

Karantenske bolesti

Karantena je jedna od epidemioloških mjera kojim se sprječava širenje zaraznih bolesti putem izolacije oboljelih ili inficiranih od ostalih zdravih osoba. Karantena je ujedno i lokacija na koji se izdvajaju osobe za koje se sumnja da su oboljeli od neke zarazne bolesti ili samo postoji opasnost da su oboljeli. Dolazi od italijanske riječi Quarante = četrdeset, jer je izolacija trajala obično četrdeset dana. Naime venecijanske vlasti su 1423. godine ustanovile izolaciju bolesnih ili sumnjivih da su bolesni u trajanju od 40 dana na jednom ostrvu u Venecijanskom zalivu.

Smatralo se da sve zarazne bolesti imaju inkubaciju manju od 40 dana...

Read More
Transplantacija bubrega

Transplantacija bubrega

Transplantacija bubrega
Transplantacija bubrega

Dijalizom (hemodijaliza ili peritonealna dijaliza)samo se djelimično nadomješta bubrežna funkcija. Jedino transplantirani bubreg može u potpunosti nadomjestiti bubrežnu funkciju. Kvaliteta života neosporno je bolja u bolesnika s transplantiranim bubregom u odnosu na one koji se liječe dijalizom. Presađivanje bubrega je postupak koji se primjenjuje bolesnicima u zadnjoj fazi zatajivanja bubrega. Cilj je presađivanja bubrega potpuna rehabilitacija bolesnika s dugotrajnim zatajenjem bubrega i povratak kvalitete života prije dijalize. Davatelj organa može biti živa osoba (u pravilu bliski srodnik) ili osoba s dokazanom moždanom smrću.

U današnje vrijeme razvijene transplantacijske medicine treba nastojati da svaki bolesnik sa zatajenjem bubrega dobije...

Read More