Gastrin
Fiziologija

Tkivni hormoni

Tkivni hormoni imaju specifični lokalni učinak. To su supstance koje se oslobađaju u svim tkivima i tu ispoljavaju specifično dejstvo, mada pri većim koncentracijam to dejstvo može biti opće. Tkivni hormoni digestivnog trakta GASTRIN Prisustvo […]

Bol
Zanimljivo

Bol i osjetljivost na bol

Bol Bol je odbrambeni refleks, praćen subjektivnim osjećajem kojeg nazivamo Bol. Za nastanak bola odgovoran je mehanizam nocicepcije koji registruje povredu ili djelovanje algogenog faktora na organizam i prenosi ga do centralnog nervnog sistema u […]

Tanko crijevo
Fiziologija

Fiziologija tankog crijeva

Tanko crijevo Kretanje himusa u tankom crijevu prolazi kroz: Kontrakcija miješanja (segmentacijske kontrakcije) – kad himus rastegne neki dio tankog crijeva dolazi do pojave lokaliziranih koncentričnih kontrakcija (1 cm širine), koje uzrokuje segmentaciju crijeva (nalik […]