Neurosifilis
Neurologija

Neurosifilis

Definicija Neurosifilis obuhvata nekoliko različitih sindroma koji su poslijedica infekcije moždanog tkiva, kičmene moždine i moždanica i javlja se kod oko 10% neliječenih osoba sa ranim sifilisom. Etiologija Sifilis predstavlja hroničnu infektivnu bolest čiji je […]

Neonatalni hepatitis
Interna

Neonatalni hepatitis

Neonatalni hepatitis Definicija: Neonatalni hepatitis je oboljenje jetre novorođenčadi i dojenčadi u prva 3 mjeseca života. Etiologija: Neonatalni hepatitis nastaje uslijed dejstva infektivnih agenhsa: virusi, bakterije i paraziti. Način prenošenja je intrauterini, perinatalni i postnatalni. […]