NAGS - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

slab apetit tagged posts

NAGS

NAGS

NAGS
NAGS

Definicija:

Nedostatak enzima N-acetilglutamat sintetaze je jedan od poremećaja ciklusa ureje.

Etiopatogeneza:

Poremećaji ciklusa ureje su nasljedni metabolički poremećaji uzrokovani nedostatkom jednog od 6 enzima uključenih u sintezu ureje. Ciklus ureje je niz enzimskih reakcija kojima se iz tijela eliminira višak dušika. Pri tom se amonijak, koji nastaje iz aminokiselina, ugrađuje na početku ciklusa u karbamilfosfat, a na kraju ciklusa sintetizira se ureja koja se izlučuje mokraćom. Nedostatak pojedinih enzima dovodi do nakupljanja toksičnog amonijaka što uzrokuje nepopravljivo oštećenje mozga, komu i naposljetku smrt.

Enzim N-acetilglutamat sintetaza (NAGS) aktivira ciklus ureje...

Read More
Bubreg

Hronična bubrežna insuficijencija

Bubreg
Bubreg

Hronična bubrežna insufcijencija je kompleks simptoma koji održavaju poremećaje u raznim organskim sistemima, a rezultat su smanjivanje funkcionalne sposobnosti burega  preko smanjivanja broja funkcionalno sposobnih nefrona.

Hronična bubrežna insuficijencija kako može biti uzrokovana nizom faktora tako i na njenom početku klinička slika varira ali kako ide prema terminalnom stadiju tako se i promjene sakupljaju tako da na kraju imamo skoro jedinstvenu kliničku sliku.

Promjene pri hroničnoj insufcijenciji možemo podijeliti na četri grupe koje se postepeno smjenjuju do razvoja konačnog stadija:

  • mokraćni sindrom
  • sindrom bubrežnih edema
  • hipertenzivni sindrom
  • uremija

Hronična bubrežna insuficijencija, po tome kada ispoljava svoje prve znakove, je relativno spora b...

Read More
Mycobacterium tuberculosis

Primarna plućna tuberkuloza dječijeg uzrasta

Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis

Kliničke manifestacije:

U dječijem dobu od 3-15 godina primarna TBC je tipična asimptomatska bolest koja se u nevakcinisanoj populaciji otkriva tuberkulinskim testom ili RTG snimkom pluća.

Dakle, prije nego se razvije hipersenzitivnost na infekciju, obično je asimptomatska. Međutim, sa razvojem hipersenzibiliteta pojavljuju se manifestacije kao što su: malaksalost, laka temperatura, nodozni eritem (potkoljenice), fliktenulozni keratokonjuktivitis, kašalj, mada rijetko kao prvi znak zbog lezija bronha, kao i ostali opšti simptomi (slab apetit, bljedilo, promjene raspoloženja). Hemoptizija je zaista rijetka kao prvi znak primarne TBC.

U primarnoj TBC pored fokusa u tkivu, zahvaćeni su i regionalni limfni čvorovi, pa njihovo oboljenje dovodi do dodat...

Read More

Depresija

TEŽI (MAJOR) DEPRESIVNI POREMEĆAJ

  1. 1. EPIDEMIOLOGIJA

depresija

depresija

Depresivni poremećaji su česti. Procjena rizika od većih depresivnih poremećaja tokom života iznosi od 10-30%. Depresija je dva puta češća kod žena nego kod muškaraca. Rizik od veće (major) depresije se povećava 1.5 to 3.0 puta ukoliko je bolest prisutna kod prvog srodnika. Skorije kanadsko istraživanje pokazuje da se u najvećem postotku početak depresije javlja kod mladih odralih osoba (u dobi od 12 do 24 godine). Vrijednosti prevalence su skoro  podcijenjene,  jer je dobro poznato da mnogo ljudi koji zadovoljavaju dijagnostičke kriterije depresije ne traže pomoć u liječenju.

Bolesti depresije nose sa sobom značajan rizik od smrti i invaliditeta. Oko 15% pacijenata umre od svoje vlastite ruke, i k...

Read More