NAGS
Interna

NAGS

NAGS Definicija: Nedostatak enzima N-acetilglutamat sintetaze je jedan od poremećaja ciklusa ureje. Etiopatogeneza: Poremećaji ciklusa ureje su nasljedni metabolički poremećaji uzrokovani nedostatkom jednog od 6 enzima uključenih u sintezu ureje. Ciklus ureje je niz enzimskih […]

Bubreg
Interna

Hronična bubrežna insuficijencija

Bubreg Hronična bubrežna insufcijencija je kompleks simptoma koji održavaju poremećaje u raznim organskim sistemima, a rezultat su smanjivanje funkcionalne sposobnosti burega  preko smanjivanja broja funkcionalno sposobnih nefrona. Hronična bubrežna insuficijencija kako može biti uzrokovana nizom […]

Neurologija

Depresija

TEŽI (MAJOR) DEPRESIVNI POREMEĆAJ 1. EPIDEMIOLOGIJA Depresivni poremećaji su česti. Procjena rizika od većih depresivnih poremećaja tokom života iznosi od 10-30%. Depresija je dva puta češća kod žena nego kod muškaraca. Rizik od veće (major) […]