Hemostaza i koagulacija krvi - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

spermatogeneza faze tagged posts

Koagulacija

Hemostaza i koagulacija krvi

Koagulacija

Koagulacija

Hemostaza je proces zaustavljanja krvarenja. Može se provoditi vještački ali postoji fiziološki mehanizam koji zaustavlja krvarenja iz manjih krvnih sudova. Taj fiziološki mehanizam se sastoji iz tri faze koje se smjene jedna za drugom u cilju zaustavljanja krvarenja:

  • Vaskularna Faza
  • Trombocitna Faza
  • Koagulacija Krvi

Vaskularna Faza

Je primarni odgovor na oštećenje krvnog suda kada nastane krvarenje. Nakon povrede skoro momentalno dolazi do spazma krvnog suda koji traje 3-5 minuta, a uzrokovan je serotoninom koji se oslobađa iz trombocita.

Trombocitna Faza

Na mjestu oštećenja krvnog suda dolazi do nakupljanja trombocita pri čemu se formira čep...

Read More