Tamponada srca
Hirurgija

Tamponada srca

Tamponada srca Definicija: Tamponada srca predstavlja kompresiju miokarda zbog povećanog intraperikardojalnog pritiska. Etiopatogeneza: Povećanje intraperikardojalnog pritiska nastaje zbog velikog i naglog perikardijalnog izljeva ili hemoperikarda. Javlja se obično kod rupture aortalne aneurizme, aneurizme miokarda, ozljede […]

srce
Interna

Srčana rezerva

Srce Srce pri normalnom radu ne koristi svu svoju snagu za zadovoljavanje potreba organizma. Postoji potencijalna snaga koju srce u normalnim uslovim ne iskorištava nego samo kada se organizam nalazi pod opterećenjem. Potencijalna snaga miokarda […]

Larinks i traheja
Interna

Bolesti larinksa i traheje

Larinks i traheja Sindrom krup (inspiratorni stridor, kašalj, promuklost) Ovaj sindrom označava svaku akutnu upalu larinksa i opstrukciju larinska sa kliničkom slikom respiratornog distresa, inspiratornog stridora, inspiratornom dispneom, laringealnim kašljem i cijanozom. Javlja se kao […]