Hyperpigmentatio Cutis
Patologija

Hyperpigmentatio Cutis

Hyperpigmentatio Cutis Ovo oboljenje se može ispoljiti kao lokalno ili kao opšte univerzalno. Opšta univerzalna hiperpigmentacija sreće se kod Mb. Addisoni kod koje u osnovi imamo razorenu srž nadbubrega te nedostatak adrenalina koji uslovljava pojačanu […]

Interna

Poremećaji nadbubrežne žlijezde

Nadbubrežna žlijezda Nadbubrežna žlijezda se dijeli na dva dijela : koru nadbubrega zona glomerulosa (mineralokoritkoidi) zona fasciculata (glukokortikoidi i androgeni hormoni) zona reticularis (glukokortikoidi i androgeni hormoni) srž nadbubrega (kateholamini) Hormoni nadbubrega: Mineralokortikoidi; 95 % […]