položaj ploda
Ginekologija

Vođenje karličnog porođaja

Ako se dozvoli vaginalni porođaj kod karličnog stava, porođaju, u svim njegovim fazama, mora da prisustvuje ljekar, po mogućnosti akušer. Kad se karlica ploda rađa preko međice, kod karličnog porođaja treba obavezno uraditi epiziotomiju. Posle […]

Karlica žene
Anatomija

Anatomija karlice žene

Karlica (pelvis) Karlica ili pelvis je koštani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i […]