Arterija spinalis anterior
Neurologija

Centromedularni sindrom

Arterija spinalis anterior Definicija: Centromedularni sindrom ili sindrom centralne lezije kičmene moždine je uzrokovan oštećenjem središnih struktura kičmene moždine. Etiopatogeneza: S obzirom da a. spinalis anterior vaskularizuje isključivo centralne dijelove medule, a da su zadnji […]

Spinalni funikuli
Neurologija

Sindrom povrede funikula

Sindrom zadnjih funikula Kod oštećenja zadnjih funikula kičmene moždine (npr. tabes dorsalis, funikularna mijeloza i dr.) prisutan je ispad senzibiliteta za lagani dodir, taktilnu diskriminaciju, duboki položajni i vibracijski senzibilitet, dok je očuvan senzibilitet za […]

Električna stimulacija
Zanimljivo

Funkcionalna električna stimulacija

Predstavlja električnu stimulaciju motoričkih ili živčanih točaka mišića koji ima oslabljenu voljnu živčanu kontrolu, kao posljedica oštećenja središnjeg živčanog sistema. Primjenjuje se za izazivanje funkcionalnog i svrhovitog pokreta paretičnih mišića kod bolesnika s parezama/plegijama ili […]