cerebrum
Neurologija

Apsces mozga

cerebrum Intrakranijalni apscesi imaju karakterističan trijas na osnovu kojeg se dijagnoza može postaviti ali neki od znakova trijasa mogu i nedostajati ellem trijas je: znaci septičkog stanja (temperatura, ubrzana sedimentacija, leuikocitoza, prostracija, septičan izgled pacijenta) […]