Vibrio cholerae
Mikrobiologija

Vibrio cholerae

Vibrio cholerae Vibrio cholerae javlja se u dva biotipa koji se razlikuju na osnovu nekih biohemijskih osobina: biotip kolere i biotip L-tor. Biotip kolere je osjetljiv u spoljasnjoj sredini, rjedje se izoluje i izaziva teske […]

Livedo reticularis
Dermatologija

Livedo reticularis

Livedo reticularis Definicija: Livedo reticularis ili Cutis marmorata je funkcionalna angiopatija koja se pojavljuje u obliku mrežolikih ili prstenastih pjega unutar kojih se vide lividna i bijela područja kože. Patogeneza: Uzrok je poremećaj autonomne regulacije […]