Tumor medijastinuma
Hirurgija

Tumori medijastinuma

Medijastinum je ispunjen masnim i vezivnim tkivom pa mnogi tumori pokazuju predilekciju za ovaj prostor. Medijastinum se dijeli na: Prednji medijastinum, čine ga: prednje-gornji medijastinum (ispred traheje) i prednje-donji medijastinum (ispred srca) Srednji medijastinum: zona […]