Streptococcus pyogenes
Mikrobiologija

Streptococcus

Streptococcus pyogenes Spada u piogene bakterije. Bakterije roda streptococcus su Gram (+), nepokretne, asporogene koke, koje se grupisu u vidu kracih ili duzih lanaca, aerobne su ili fakultativno anaerobne, obuhvataju veliki broj razlicitih vrsta znacajnih […]