Vizualna analogna skala
Farmakologija

Metode ispitivanja analgezije

Vizualna analogna skala Metode ispitivanja analgetičkih osobina lijekova ili eksperimentalno izazivanje bola, koje se suzbija primjenom analgetika. primjena toplote na ograničeni dio tijela eksperimentalne životinje primjena mehaničkog pritiska na određeni dio tijela električna stimulacija zubne […]

Električna stimulacija
Zanimljivo

Funkcionalna električna stimulacija

Predstavlja električnu stimulaciju motoričkih ili živčanih točaka mišića koji ima oslabljenu voljnu živčanu kontrolu, kao posljedica oštećenja središnjeg živčanog sistema. Primjenjuje se za izazivanje funkcionalnog i svrhovitog pokreta paretičnih mišića kod bolesnika s parezama/plegijama ili […]