Gastrin
Fiziologija

Tkivni hormoni

Tkivni hormoni imaju specifični lokalni učinak. To su supstance koje se oslobađaju u svim tkivima i tu ispoljavaju specifično dejstvo, mada pri većim koncentracijam to dejstvo može biti opće. Tkivni hormoni digestivnog trakta GASTRIN Prisustvo […]

Citološka dijagnostika
Interna

Dijagnostika malignih tumota

Citološka dijagnostika Maligni tumori pretstavljaju heterogenu grupu oboljenja, pa je za postavljanje precizne dijagnoze potrebno provesti niz različitih dijagnostičkih postupaka. Historija bolesti i Fizikalni pregled Dijagnostika započinje Historijom bolesti – Anamneza lična, porodična, socijalna, radna. […]

Salmonella
Mikrobiologija

Salmonella

Salmonella Prvi predstavnici ovog roda izolovani su iz slezine umrlog od tifusa i ta bakterija je nazvana Ebertov bacil. Rod salmonella su tipicno patogene crijevne bakterije koje obuhvataju preko 1500 razlicitih serotipova. Neke od njih […]