Brucella
Mikrobiologija

Brucella

Znacajne vrste: Brucella melitensis (koze) brucella suis (svinje) brucella abortus (krave) brucella kanis (psi) Brucelle su izazivaci tipicnih zoonoza i intracelularni su paraziti. Covjek se inficira preko mlijeka, mesa, ili direktnim kontaktom (veterinari). Brucella Morfologija: […]

Ishrana Bakterija
Mikrobiologija

Ishrana Bakterija

Ishrana Bakterija Hrana u bakteriju ulazi pasivnim ili aktivnim transportom. Glukoza je bakteriji najbolja hrana, ali ne i jedina. Služi za energiju i sintezu drugih spojeva. Osim glukoze, bakterija treba i druge spojeve koje ne […]

Striae Distensae
Dermatologija

Striae Distensae

Striae Distensae Definicija: Striae Distensae su linearne atrofije kože koje se pojavljuju na mjestima gdje je koža izložena mehaničkom rastezanju. Patogeneza: Nastaje kao poslijedica rastezanja ili kod poremećaja glukokortikoida (per os, Cushing). Klinička slika: Strije […]