Terapija čija je svrha jačanje imuniteta - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

terapija tagged posts

terapija čija je svrha jačanje imuniteta

Terapija čija je svrha jačanje imuniteta

Moćan enzim mogao bi se iskoristiti u razvoju efikasnijih terapija čija je svrha jačanje imuniteta, kažu švicarski naučnici.

Istraživanje

Grupa infektologa i molekularnih biologa, koju su vodili Dirk Bumann i Nina Khanna sa Univerziteta u Baselu, ustanovila je da mijeloperoksidaza (MPO), enzim ili antibakterijski protein, koji proizvode neke vrste leukocita (bijelih krvnih ćelija), stvara vrlo moćnu kiselinu koja ima iznimno jako antimikrobno djelovanje te velikom preciznošću uništava patogene mikrobe, ne uništavajući pritom okolno tkivo.

Na prvoj liniji odbrane organizma od patogenih bakterija leukociti proizvode vodikov peroksid, toksičnu supstancu u širokoj upotrebi poznatu kao hidrogen za izbjeljivanje dlaka ili kose.

Nakon što se pričvrsti direktno na površinu bakterij...

Read More
Epileptički status

Epileptički status i liječenje epilepsije

Epileptički status (status epilepticus) se karakteriše epileptičkim napadom koji je tako produžen ili se tako često ponavlja da traje duže od 30 minuta, a za cijelo vrijeme bolesnik je bez svijesti. Epileptički status je za život opasno stanje.

U svakodnevnom radu najviše se koristi klasifikacija epileptičkog statusa na:

  • Gran mal status,
  • Pti mal status,
  • Džeksonov status i
  • Psihomotorni status.

Serija epileptičkih napada označava učestalo pojavljivanje više uzastopnih epileptičkih napada, ali između kojih bolesnik dolazi svijesti.

Dijagnoza epilepsije

Dijagnozu postavljamo detaljnim uzimanjem podataka od bolesnika ili njegove pratnje. Potom slijedi neurološki pregled bolesnika, a potom elektroencefalografsko ispitivanje (EEG).

Ostale dijagnostičke metode obuhvataju:  labo...

Read More
Refraktorno zatajenje srca

Refraktorno zatajenje srca

Definicija

Kad je odgovor na uobičajeno liječenje neadekvatan, srčano zatajenje smatra se refraktornim, odnosno refraktorno zatajenje srca.

Etiologija

Prije nego se zaključi da to stanje jednostavno odražava uznapredovalu, možda preterminalnu depresiju miokarda, mora se razmotriti nekoliko mogućnosti:

  1. previđeni osnovni uzrok srčane bolesti koji se može riješiti specifičnom kirurškom ili medikamentnom terapijom, kao što je nijema aortna ili mitralna stenoza, konstrikcijski Perikarditis, infekcijski endokarditis, hipertenzija ili tireotoksikoza;
  2. jedan ili više precipitirajućih uzroka zatajenjasrca, kao što je pulmonalna infekcija ili pak infekcija mokraćnih putova, ponovljena plućna embolija, arterijska hipoksemija, anemija ili aritmija;
  3. komplikacije prekomjerno intenzivn...
Read More
Bol u leđima

Bol u leđima

Bol u leđima obično povezu­jemo sa starenjem. No, dvije trećine ljudi koji osjete bol u leđima zapravo su mlađi od 40 godina, dok se za starost vezuje obična ukočenost.

Prilikom ustajanja osjetimo neugodnu oštru bol u donjem dijelu kičme ili tupu bol koja se širi preko ramena i to obično krajem dana provedenog za rad­nim stolom.

Uzroci bola u leđima

Ova tegoba podjednako muči mlađe muškarce i žene, ali uzroci su različiti. Žene su na ovu vrstu boli jako osjetljive, u trudnoći, a kod muškaraca se problem obično javlja poslije neke sportske aktivnosti. Samo ovo ne treba shvatiti kao nešto protiv sporta i rekreacije, napro­tiv – samo ne treba tokom cijele sedmice sjedenja i izležavanja u subotu ili nedjelju izigravati šampiona.

Mnogi će reći da je bol u leđima izazv...

Read More
Antibiotik

Antibiotik uzmite samo na preporuku doktora!

Antibiotici su, izgleda, “čudotvorni lijekovi za sve” -od povišene temperature do raznih infekcija izazvanih vi­rusima, na koje ova grupa li­jekova, dokazano je, uopće ne djeluje.

Ne samo što na svoju ruku posežemo za tim medika­mentima nego i ljekari često nepotrebno prepisuju ovu te­rapiju da zaštite i sebe i paci­jenta od mogućih komplika­cija bolesti, do kojih, možda, i bez terapije nebi ni došlo.

Svakog dana od 1.000 Evropljana njih 27 je na tera­piji antibioticima, pokazuju istraživanja.

Uprkos upozorenjima stručnjaka da nekontrolirano uzimanje antibiotika škodi i pojedincu i civilizaciji, jer se time povećava opasnost od otpornih (rezistentnih) bak­terija, čime medicina gubi moćno oružje protiv ovih mi­kroorganizama, iskustva lje­kara govore da su pacijenti gotovo ...

Read More