Voda kao put širenja zaraze - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

tifus tagged posts

Voda

Voda kao put širenja zaraze

Voda
Voda

Za piće je najbolja duboka podzemna voda, koja se prolazeći kroz više slojeva zemlje oslobađa infektivnih agensa, a istodobno obogaćuje različitim mineralima.

Površinska voda

Rijeke i jezera se mogu koristiti za piće, ali je treba dobro pročistiti: filtrirati, taložiti, hlorirati.

Oborinska voda

Se kod nas koristi za piće u obalnom pojasu. Kišnica se skuplja na naplavnim površinama, filtrira se i sprema u cisterne. To je mekana voda, sa vrlo malo minerala

Vodoopskrbni objekti

To su: pumpe, zdenci i vodovod. Najčešće hidrične epidemije u svijetu su epidemije: kolere, trbušnog tifusa i paratifusa te bacilarne dizenterije...

Read More
Epistaxis

Vanjsko krvarenje

Epistaxis
Epistaxis

To su krvarenja pri kojima krv dospijeva u vanjsku sredinu. Najčešće vanjsko krvarenje odvija se direkno preko kože kroz ranu bilo da krv dolazi sa same površine rane ili kroz njen kanal dolazi iz dubljih dijelova tijela. Međutim moguće je krvarenje i iz organa koji normalno imaju komunikaciju sa vanjskim svijetom:

Epistaxis je krvarenje iz sluznice nosa ili paranazalnih sinusa. Kod hiperemija aktivnih i pasivnih, upala, tumora, hemoragične dijateze. Te krvarenje iz vena sa tzv locus kiesselbachi sa sluznice septuma nosa.

Haemoptoe (haemoptysis) je krvarenje iz plućnog parenhima ili bronha pri čemu se krv iskašljava pomješana sa zrakom u vidu pjenušava svijetlocrvene pljuvačke. Nalazimo je kod tuberkuloze pluća i kod karcinoma bronha.

Haematemesis je povraćanj...

Read More
Rickettsia prowazekii

Rickettsia

Rickettsia prowazekii
Rickettsia prowazekii

To su striktno intracelularne bakterije koje se prenose pomocu vektora. Vektori su razliciti insekti (bube, vasi). Oboljenja izazvana ricketsiama su rikecioze.

Morfologija:

To su Gram negativni kokobacili koji se razmnozavaju u celiji. Veoma su polimorni. Posjeduju celijski zid, kapsulu, a flagele nemaju. Srecu se pojedinacno ili u parovima. Rod rikecija je podjeljen u 3 grupe:

  • Grupa pjegavog tifusa
  • Grupa sarenih groznica
  • Pjegavi tifus

Dijagnoza se vrsi na 3 nacina:

  • Direktno – dokazivanjem rikecija u materijalu
  • Izolacija rikecija iz materijala
  • Seroloske reakcije:
  1. Nespecificne : Vajl feliksova reakcija aglutinacije
  2. Specificne: RVK, Aglutinacija, ELISA, rapid imuno test

Terapija:

Terapija se zasniva na tetraciklinima ili hloramfenikolu.

Rickettsia prowazeki...

Read More
Salmonella

Salmonella

Salmonella
Salmonella

Prvi predstavnici ovog roda izolovani su iz slezine umrlog od tifusa i ta bakterija je nazvana Ebertov bacil. Rod salmonella su tipicno patogene crijevne bakterije koje obuhvataju preko 1500 razlicitih serotipova. Neke od njih su patogene samo za ljude , neke samo za zivotinje, a neke su izazivaci zoonoze.

Morfologija:

To su tanki, pravilni Gram (-) bacili, pokretni sa peritrihijalnim flagelama, aerobni su i fakultativno anaerobni, ne posjeduju kapsulu i ne stvaraju spore.

Kulturelne osobine:

Salmonelle su veoma osjetljive na uslove spoljasnje sredine. Kultivacija se vrsi na 37˚C u aerobnim uslovima. Nisu probiraci i dobro rastu na svim hranljivim podlogama. Na SS agaru obrazuju pravilne, okrugle, prozracne, laktoza (-) kolonije sa crnim centrom.

Biohemijske osobine:

Biohe...

Read More