položaj ploda
Ginekologija

Vođenje karličnog porođaja

Ako se dozvoli vaginalni porođaj kod karličnog stava, porođaju, u svim njegovim fazama, mora da prisustvuje ljekar, po mogućnosti akušer. Kad se karlica ploda rađa preko međice, kod karličnog porođaja treba obavezno uraditi epiziotomiju. Posle […]