Vođenje karličnog porođaja - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

tipovi plodova tagged posts

položaj ploda

Vođenje karličnog porođaja

Ako se dozvoli vaginalni porođaj kod karličnog stava, porođaju, u svim njegovim fazama, mora da prisustvuje ljekar, po mogućnosti akušer. Kad se karlica ploda rađa preko međice, kod karličnog porođaja treba obavezno uraditi epiziotomiju.
Posle toga treba pustiti da se spontano rode karlica i trup ploda do vrha skapula i onda treba karlicu prihvatiti i samo je pridržavati da se ne remeti porođajni valjak.

Kad se plod rodi do glavice, onda treba pružiti ručnu pomoć prema Brachtu: ljekar plod koji drži za obje trtice i butine prebacuje preko trbuha majke tako da se njegova leđa približavaju trbuhu majke. Na taj način pomaže se defleksija glavice koja u tom momentu prelazi preko međice. Pri tome ne smije da se vrši gruba hiperekstenzija ploda, jer inače on može da se povrijedi...

Read More