Icterus
Patologija

Icterus

Icterus Icterus ili žutica je naziv za oboljenje kod kojeg je prisutno pigmentiranje žučju tj. bilirubinom kao glavnim nosiocom njene boje. I žutica kao i većina drugih pigmentacija može se naći kako u opštoj tako […]

Tamponada srca
Hirurgija

Tamponada srca

Tamponada srca Definicija: Tamponada srca predstavlja kompresiju miokarda zbog povećanog intraperikardojalnog pritiska. Etiopatogeneza: Povećanje intraperikardojalnog pritiska nastaje zbog velikog i naglog perikardijalnog izljeva ili hemoperikarda. Javlja se obično kod rupture aortalne aneurizme, aneurizme miokarda, ozljede […]

Larinks i traheja
Interna

Bolesti larinksa i traheje

Larinks i traheja Sindrom krup (inspiratorni stridor, kašalj, promuklost) Ovaj sindrom označava svaku akutnu upalu larinksa i opstrukciju larinska sa kliničkom slikom respiratornog distresa, inspiratornog stridora, inspiratornom dispneom, laringealnim kašljem i cijanozom. Javlja se kao […]