Hloramfenikol - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

traheitis tagged posts

Hloramfenikol

Hloramfenikol

Hloramfenikol
Hloramfenikol

Hloramfenikol je prvobitno izoliran iz kultura Streptomyces venezuelae. Danas se ovaj antibiotik dobija sintetskim putem.

Antimikrobno djelovanje

Hloramfenikol je snažan inhibitor proteinske sinteze u bakterijama. On se veže reverzibilno za receptorno mjesto na 50S podjedinici bakterijskih ribosoma.

Na tom mjestu hloramfenikol ometa inkorporaciju aminokiselina u novostvorene peptide time što blokira djelovanje enzima peptidil transferaze. Hloramfenikol inhibira sintezu proteina u mitohondrijama stanice koštane srži sisara, ali ne djeluje na druge stanice.

Mjesto na  na 50S ribozomskoj podjedinici je sasvim blizu mjesta za koje se vezuju klindamicin i makrolidni antibiotici.

To je razlog da hloramfenikol, klindamicin i makrolidi mogu jedni drugima ometati djelovanj...

Read More
Kašalj

Kašalj kao simptom

Kašalj je eksplozivna ekspiracija kojom se čisti traheobronhalno stablo od sekreta i stranih tijela. Jedan je od najčešćih kardiorespiracijskih simptoma i jedan od najčešćih simptoma zbog kojeg se traži liječnička pomoć. Razlozi su iscrpljenost, insomnija i zabrinutost zbog njegova uzroka, posebno strah od raka i AIDS-a.

Mehanizam kašlja

Kašljanje se može izazvati voljno ili refleksno. Kao obrambeni refleks, kašalj ima aferentne i eferentne puteve. Aferentni krak se sastoji od receptora unutar senzorne distribucije trigeminalnog, glosofaringealnog, gornjeg laringealnogi vagalnog živca. Eferentni krak čine rekurentni laringealni živac (koji inervira zatvaranje glotide) i spinalni živci (koji izazivaju kontrakciju torakalne i abdominalne muskulature)...

Read More