Električna stimulacija
Zanimljivo

Funkcionalna električna stimulacija

Predstavlja električnu stimulaciju motoričkih ili živčanih točaka mišića koji ima oslabljenu voljnu živčanu kontrolu, kao posljedica oštećenja središnjeg živčanog sistema. Primjenjuje se za izazivanje funkcionalnog i svrhovitog pokreta paretičnih mišića kod bolesnika s parezama/plegijama ili […]

kateterizacija srca
Interna

Kateterizacija srca

Definicija Kateterizacija srca je uvođenje dugih i tankih katetera kroz venu ili arteriju u srce, u dijagnostičke i terapijske svrhe. Prvu kateterizaciju srca na čovjeku uradio je radiolog W. Forssmann 1929. godine, kada je sam […]