Određivanje nivoa magnezija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Tremor tagged posts

Određivanje nivoa magnezija

Određivanje nivoa magnezija

Određivanje nivoa magnezija
Određivanje nivoa magnezija

Magnezij je, uz kalij glavni intracelularni kation. Apsorbira se u tankom crijevu, a 60 – 70% se izlučuje u stolici. Smješten je uglavnom u kostima (55%) i nešto u mišićima (27%). Veći dio magnezija u plazmi (70-85%) nalazi se u obliku slobodnih iona ili kompleksa niske molekulske mase. Ostatak je vezan za proteine, uglavnom albumin. Neophodan je faktor u brojnim enzimskim reakcijama, bilo kao sastavni dio metaloenzima ili kao aktivator. Magnezij spada u skupinu elemenata u tragu, što znači da ga u organizmu ukupno ima manje od 0,01% tjelesne mase.

Indikacije za određivanje magnezija u krvi su:

  • neuromuskularna preosjetljivost (tremor, trzanje mišića, tetanija, grčevi)
  • kardiološki problemi (tahikardija, aritmija, fibrilacija klijetke, u EKG-u p...
Read More
Alkoholizam

Delirium tremens

Alkoholizam
Alkoholizam

Delirium tremens je akutni organski psihosindrom alkoholičara. Dosta često se javlja kod osoba koje duže vrijeme konzumiraju veće količine alkohola, a zatim naglo prestanu. Može se javiti kod iste osobe i po nekoliko puta.

Provokativni faktori delirium tremensa:

  • Fizička trauma
  • infektivna bolest
  • stresna situacija
  • nagla apstinencija bez adekvatnog liječenja, nakon prekomjernog konzumiranja alkohola
  • ali i bez uočljivog provokativnog faktora

Predelirantni simptomi

Nesanica, noćni strah, jako znojenje, osjećaj žeđi, grub tremor (podrhtavanje) ekstremiteta, intenzivne bolne parestezije (izmenjen osećaj u vidu mravinjanja, trnjenja), opšta slabost, neraspoloženje, napetost, zujanje u ušima, gubitak apetita, ponekad dugotrajni prolivi ili opstipacije (zatvori).

Read More
Akutna cerebelarna ataksija

Stečena ataksija

Akutna cerebelarna ataksija
Akutna cerebelarna ataksija

Progresivna ataksija može biti posljedica djelovanja faktora spoljne sredine ili različitih bolesti koje zahvataju nervni sistem. Najveći broj razloga uzrokuje akutni ili subakutni razvoj ataksije, mada je moguć i spor, progresivan tok, kao kod hipotireoidizma.

  • Alkohol je najvažniji egzogeni faktor koji izaziva ataksiju. Alkoholna degeneracija malog mozga javlja se kao posljedica dugogodišnjeg alkoholizma. Karakteriše se, barem u početnim stadijumima, atrofijom vermisa uz relativnu očuvanost hemisfera malog mozga. Stoga u kliničkoj slici dominira ataksija hoda i trupa, uz znatno manju zahvaćenost ruku i govora.
  • Sindrom koji se karakteriše subakutnim razvojem pancerebelarnog sindroma (teška ataksija, dizartrija, ponekad dvoslike i vertigo) sa brz...
Read More
Cerebellum

Simptomi oštećenja malog mozga

Cerebellum
Cerebellum

Način da se sagleda uloga malog mozga je upoznavanje sa poremećajima koje izazivaju njegova oštećenja. Opšti principi tih oštećenja su da kod jednostranih lezija malog mozga, simptomi i znaci se ispoljavaju na istoj strani na kome je oštećenje, usljed dvostrukog ukrštanja puteva. Akutno oštećenje cerebeluma može da izazove teške poremećaje koji se tokom vremena iznenađujuće dobro oporave. Nasuprot, hronične, sporo progresivne bolesti ovog organa uzrokuju postepeno, ali trajno pogoršanje tegoba.

Ataksija predstavlja stanje poremećene koordinacije i harmonične saradnje različitih mišićnih grupa ili dijelova tjela u izvođenju pokreta. Sam naziv se obično odnosi na hod (ataksični hod) ili pokrete ekstremiteta (ataksija ruku ili nogu)...

Read More