Alkoholizam
Psihijatrija

Delirium tremens

Alkoholizam Delirium tremens je akutni organski psihosindrom alkoholičara. Dosta često se javlja kod osoba koje duže vrijeme konzumiraju veće količine alkohola, a zatim naglo prestanu. Može se javiti kod iste osobe i po nekoliko puta. […]

Akutna cerebelarna ataksija
Neurologija

Stečena ataksija

Akutna cerebelarna ataksija Progresivna ataksija može biti posljedica djelovanja faktora spoljne sredine ili različitih bolesti koje zahvataju nervni sistem. Najveći broj razloga uzrokuje akutni ili subakutni razvoj ataksije, mada je moguć i spor, progresivan tok, […]