Trombofilija
Interna

Trombofilija

Definicija Trombofilija je urođen ili stečen poremećaj hemostaze u kojemu prevaga zgrušavajuće nađ protuzgrušavajućom komponentom može sama, ili uz utjecaj okoline uzrokovati pojačanu sklonost venskoj ili arterijskoj trombozi. Pojmovi hiperkoagulabilno stanje, trombofilno stanje ili pretrombotično […]

tromboza
Interna

Tromboza

Tromboza Tromboza je pojava zaživotnog intravaskularnog stvaranja koaguluma koji se u ovom slučaju naziva tromb. Moguće je da nastane kao rezultat povrede krvnog suda ali i pri mnogim stanjima gdje nemamo povrede krvnog suda. Prema […]