Hepatorenalni sindrom - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

unutrašnji organi bubrezi tagged posts

Bubreg

Hepatorenalni sindrom

Hepatorenalni sindrom predstavlja komplikaciju odmakle ciroze jetre. Odlikuju ga funkcionalna insuficijencija bubrega i promjene u sistemskoj cirkulaciji uslijed povećane aktivnosti endogenih vazoaktivnih mehanizama. Smanjenje glomerularne filtracije, retencija Na, azotemija i oligurija su klasični znaci hepatorenalnog sindroma u odmaklom oboljenju jetre.

Funkcionalna insuficijencija bubrega nastaje zbog teške konstrikcije korteksnih krvnih sudova bubrega i smanjene jačine glomerulske filtracije kod bolesnika u terminalnim fazama ciroze jetre. Funkcija tubula je očuvana. Izraženo sniženje srednjeg arterijskog pritiska, koji je poslijedica sistemske i splanhnične vazodilatacije, osnovni je patogenetski mehanizam u HRS...

Read More
Abdominalna trudnoća

Abdominalna trudnoća

Abdominalna trudnoća
Abdominalna trudnoća

Prema načinu nastajanja, abdominalna trudnoća može biti primarna i sekundarna.
Kod primarne abdomenalne trudnoće, oplođenje i usadivanje jajne ćelije od početka se odigrava u trbušnoj duplji, odnosno na trbušnim organima.
Kod sekundarne abdominalne trudnoće prvobitno usadivanje oplođene jajne ćelije odigralo se u jajovodu pa je ovulum kasnije, zbog grčevitog stezanja jajovoda, odljušten i izbačen u trbušnu duplju, gdje se naknadno usadio.

Uslovi za razvoj u trbušnoj duplji znatno su povoljniji nego u jajovodu. Zato, dok se tubarna trudnoća najčešće završava do kraja trećeg mjeseca, abdominalna trudnoća se obično i dalje produžuje izazivajući manje ili više karakterisitčne smetnje i tegobe...

Read More