Oesophagus
Zanimljivo

Povrede jednjaka

Uvod Anatomija jednjaka (oesophagus) oesophagus Ezofagus ili jednjak je dio digestivnog trakta koji se proteže između ždrijela I želuca. Dug je od 25-30 cm. Počinje u nivou 6. cervikalnog, a završava u nivou 12. torakalnog […]

Portna hipertenzija
Interna

Portalna hipertenzija

Povećanje pritiska u v. porte iznad 10-12 mmHg ima za posljedicu hemodinamske promjene koje dovode do stvaranja kolateralne cirkulacije između portalnog sistema i sistema gornje i donje šuplje vene. Na mjestima anastomoza se razvijaju kolaterale: […]

Duodenitis
Interna

Duodenitis

Definicija Duodenitis je zapaljenski proces sluzokože duodenuma. Akutni duodenitis kao izolovano lokalizovano oboljenje teško je dijagnostikovati. Manifestuje se u toku akutnog gastritisa ili gastroenteritisa. Sluzokoža je zahvaćena zapaljenjem fokalno ili difuzno. Klinička slika Klinička slika […]