Sindrom zadržavanja metaboličkih produkata - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Uremija tagged posts

Urinarni trakt

Sindrom zadržavanja metaboličkih produkata

Urinarni trakt
Urinarni trakt

Najvažnija odlika hronične insuficijencije bubrega je retencija metaboličkih toksičnih produkata koji uzrokuju brojna oštećenja u organizmu. Za sada predvodnik toksičnih materija u uzrokovanju oštećenja uzimamo ureu mada je za nju dokazano da joj je toksičnost ograničena.

Anemija je redovno popratni znak uremije, djelimično kao posljedica hemolitičkog djelovanja uree, djelimično kao nedostatak lučenja eritropoetina

Na probavnom aparatu retencija uree u krvi može dovesti do njenog lučenja preko digestivnog aparata što je jedan od favorizirajućih faktora za izazivanje ulkusa.

Ipak najteže promjene toksični produkti izazivaju u CNS gdje dovodi do nervnih ispada, somnolencije, neadekvatnog ponašaja, a jako izražena do stupora (predkomatozno stanje) i kome...

Read More
Karcinom endometrija

Karcinom maternice

Karcinom endometrija
Karcinom endometrija

Etiologija:

Rak endometrija se po učestalosti u zapadnim zemljama nalazi na četvrtom mjestu obolijevanja od malignih oboljenja kod žena, iza raka dojke, debelog crijeva i pluća. Najčešće se javlja kod menopauzalnih žena (prosječna starosna dob bolesnica je 58 godina) i pokazuje tendenciju rasta.

Žene sa dugotrajnom aktivnošću jajnika (primarni sterilitet, kasna menopauza) disfunkcijskim anovulatornim krvarenjima, polipozom, miomima, raznih oblicima adenomatozne hiperplazije i policistoze jajnika imaju povećni rizik obolijevanja. Kod svih ovih stanja povećana je produkcija estrogena koji stimulišu proliferaciju ćelija endometrija...

Read More
Bubreg

Hronična bubrežna insuficijencija

Bubreg
Bubreg

Hronična bubrežna insufcijencija je kompleks simptoma koji održavaju poremećaje u raznim organskim sistemima, a rezultat su smanjivanje funkcionalne sposobnosti burega  preko smanjivanja broja funkcionalno sposobnih nefrona.

Hronična bubrežna insuficijencija kako može biti uzrokovana nizom faktora tako i na njenom početku klinička slika varira ali kako ide prema terminalnom stadiju tako se i promjene sakupljaju tako da na kraju imamo skoro jedinstvenu kliničku sliku.

Promjene pri hroničnoj insufcijenciji možemo podijeliti na četri grupe koje se postepeno smjenjuju do razvoja konačnog stadija:

 • mokraćni sindrom
 • sindrom bubrežnih edema
 • hipertenzivni sindrom
 • uremija

Hronična bubrežna insuficijencija, po tome kada ispoljava svoje prve znakove, je relativno spora b...

Read More
Perikard

Povećanje intraperikardijalnog pritiska

Perikard

Perikard

Između parijetalnog i visceralnog lista perikarda nalazi se jedan prostor perikardijalni prostor u kome se nalazi mala količina tekućine koja omogućava da se srca lakše pokreće smanjujući trenje između dva lista perikarda.

Perikard po svojoj prirodi nije mnogo rastegljiv pa svako povećanje tekućine u perikardijalnom prostoru dovodi do povećanja intraperikardijalnog pritiska.

Povećanje intraperikardijalnog pritiska otežava punjenje ventrikula u dijastoli, a ako intraperikardijalni pritisak nadmaši pritisak u vv. cavae dolazi do potpunog prestanka upumpavanja krvi u srce i prestanka rada srca (tamponada srca).

Što se tiče izliva tečnosti u perikardijalni prostor zavisno od vrste tekućine imamo:

 • Hemoperikard – nastaje kod izljeva krvi u taj prostor...
Read More
Diaphragma

Bolesti dijafragme

Diaphragma

Diaphragma

Upale dijafragme

Najčešće se prenose sa pleure. Uzroci su tuberkuloza, pneumonija, infarkt pluća, a kod zaraze trihinozom može biti i infiltrirana parazitima.

Glavni simptom je bol

 • ako je proces centralno postavljen širi se u vrat i rame (phrenicus)
 • ako je postavljen periferno – širi se u donji dio grudnog koša i gornji dio abdomena (donji torakalni nervi).

Bol ograničava disajne pokrete koji se otkrivaju fizikalnim pregledom, a radiološki se nalazi i slabija pokretljivost i odgovarajući proces na plućima.

Subfrenični apsces

Nakupina gnoja ispod bilo kojeg dijela dijafragme. Najčešće nastaje zbog:

 • perforacije ulkusa,
 • apendicitisa,
 • holecistitisa,
 • neoplazmi želuca i kolona, te
 • hematogeno širenjem iz udaljenih dijelova organizma

Proces se lak...

Read More