Gastrin
Fiziologija

Tkivni hormoni

Tkivni hormoni imaju specifični lokalni učinak. To su supstance koje se oslobađaju u svim tkivima i tu ispoljavaju specifično dejstvo, mada pri većim koncentracijam to dejstvo može biti opće. Tkivni hormoni digestivnog trakta GASTRIN Prisustvo […]

Cistoskopija
Interna

Radiološko ispitivanje bubrega

Nativni snimak abdomena služi za dobijanje podataka o intrarenalnim kalcifikacijama, a nekada se dovoljno jasno vide i konture bubrega. Intravenozna urografija je glavna kontrastna radiološka pretraga urinarnog trakta. Tim pretragama se određuje položaj, veličina, oblik […]

Kateter
Hirurgija

Urinarni kateteri i kateterizacija

Kateter Kateterizacija može biti trajna i privremena, te terapeutska i dijagnostička. Indikacije za kateterizaciju: Terapeutske indikacije: ispuštanje mokraće iz mokraćnog mjehura kod retencije urina poslije operacijskih zahvata na mjehuru i prostate (da se osigura otjecanje […]

kateterizacija srca
Interna

Kateterizacija srca

Definicija Kateterizacija srca je uvođenje dugih i tankih katetera kroz venu ili arteriju u srce, u dijagnostičke i terapijske svrhe. Prvu kateterizaciju srca na čovjeku uradio je radiolog W. Forssmann 1929. godine, kada je sam […]