Hipofiza
Interna

Hormoni hipofize

Hipofiza Hipofizu dijelimo da dva dijela na adenohipofizu i neurohipofizu. Funkcije hormona adenohipofize: Somatotropni hormon (STH) Izaziva rast tkiva stimulišući rast ćelija i procese mitoza. Metaboličke uloge su sljedeće: stimulira ulazak aminokiselina u ćelije i […]

Tuberkuloza
Interna

Tuberkuloza u dječijem dobu

Tuberkuloza Etiologija i epidemiologija Najveći dio bolesnika je inficiran humanim tipom bacila tuberkuloze (Kohov bacil, BK), a daleko rijeđe bovinim tipom. Glavni izvor infekcije je bolestan čovjek, a rijetko zaražene krave. Dojenčad i mala djeca […]

Hipofiza
Fiziologija

Fiziologija hipofize

Hipofiza Hipofiza je žlijezda koja je morfološki i funkcionalno povezana sa hipotalamusom. Sastoji se iz dva dijela: adenohipofiza i neurohipofiza Adenohipofiza je veći dio žlijezde. Sa hipotalamusom je povezana mrežom krvnih sudova, hipotalamo-hipofizni portalni krvotok. […]