Interna

Giht – Arthritis urica

Definicija Predstavlja bolest sa karakterističnim taloženjem kristala mononatrijum – ureata i mokraćne kiseline u tkivima. Karakteriše se akutnim epizodama artritisa uz pojavu hiperurikemije. Etiopatogeneza Mokraćna kiselina je poslijednji stadijum u metabolizmu purina. Izvori stvaranja mokraćnih […]