U potrazi za lijekom za Alchajmer - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Dijagnoza tagged posts

Demencija

U potrazi za lijekom za Alchajmer

Demencija
Demencija

Alchajmerova bolest se prilično razlikuje od drugih oboljenja nervnog sistema: ona uništava pamćenje oboljelog, objašnjava Gabor Pecold, ljekar u Njemačkom centru za neurodegenerativne bolesti:

„Dakle vrlo jednostavne stvari: Gdje sam parkirao, kada sam posljednji put bio u kupovini, gdje mi je auto, ali i: kada smo se vjenčali? U kom gradu živimo?“

Tjelesno, oboljeli na početku djeluju još zdravo i fit. Dio mozga zadužen, primjera radi, za kretanje, obolijeva tek u poodmaklom stadijumu bolesti. „Zaboravljaju se stvari koje su naučene, ali kojih čovjek ne mora da se podsjeća- kako da vozim auto, bicikl“, objašnjava doktor Pecold.

Razlog za to je što Alchajmer nastaje u dijelu mozga koji se zove hipokampus koji je zadužen za pamćenje...

Read More
Wegenerova granulomatoza

Sindromi vaskulitisa

Wegenerova granulomatoza
Wegenerova granulomatoza

Etiopatogeneza:

Inflamacije krvnih sudova mogu biti različitog uzroka, a manifestacije će zavisiti od lokacije inflamiranog suda. Vaskuliti se dijele u dvije grupe: primarni i sekundarni kao što se javljaju kod oboljenja vezivnog tkiva, različitih infekcija, a i kod drugih procesa. Kad su zahvaćeni nemuskularni mali krvni sudovi klinička prezentacija ide po tipu Henoch-Schonleinovog vaskulitisa (HŠV). Ako su zahvaćene veće mišićne arterije onda ide po tripu poliarteritis nodoza, čija je varijanta i Wangerova granulomatoza. Ako su inflamirani veliki krvni sudovi kao aorta, onda idu po tipu Takayashijevog arteritis.

Razumnjivo je da postoje i preklapanja pomenutih sindroma, ali mogu biti zahvaćeni i različiti krvni sudovi istog bolesnika...

Read More
Hipertrofija desnog ventrikula

Desna ventrikularna hipertrofija

Hipertrofija desnog ventrikula
Hipertrofija desnog ventrikula

Dijagnoza desne ventrikularne hipertrofije ima daleko veći značaj u dječijoj dobi, nego li je to kod odraslih. Doznajemo koji je uzrok izmjene električne osi u standardnim odvodima, a zatim određivanjem hipertrofije možemo, uz klinički kontekst, odrediti vrstu i mjesto pataološkog stanja u srcu.

Kod desne ventrikularne hipertrofije imamo u standardnim odvodima desnu osovinsku devijaciju (S1 R3), a unipolarni ekstremitetni odvodi pokazuju R ili R1 visok u aVR-preko 6 mm, unipolarni grudni odvodi.

  • Izvjesna indikacija DVH postoji kada je u prekordijalnim odvodima RS defleksija od V1-V6 (što ukazuje na predominaciju akcionog potencijala desnog ventrikula preko cijelog prekordija.
  • Tip defleksije RS R1 u V1 i V2, indicira vjerovatnu desnu ventrikular...
Read More
Trikuspidalna atrezija

Trikuspidalna atrezija

Trikuspidalna atrezija
Trikuspidalna atrezija

Definicija:

Trikuspidalna atrezija predstavlja atreziju trikuspidalnog ušća, sa prisutnim ASD-om, VSD-om, a nekada je nerazvijena ili mala desna komora i nerazvijenom plućnom arterijom.

Klinička slika:

Prisutna je cijanoza od rođenja praćena anoksičnim krizama. Jugularni puls pokazuje džinovski “A” talas. Čujan je oštar sistolni šum nad sternumom. II ton nad aortom je naglašen. Jetra je često uvećana. Na EKG-u imamo ljevogram. To je jedina cijanogena anomalija sa skretanjem električne osovine u lijevo. Prisutni su znaci izrazitog opterećenja obadvije pretkomore. P val je proširen i visok. Rendgenogram pokazuje izrazito desnu pretkomoru i lijevu komoru.

Dijagnoza:

  • EKG
  • RTG
  • UZ
  • Kateterizacija srca
  • Angiografija

Liječenje:

Ako se radi o niskom ...

Read More