Zanimljivo

Anovulacioni ciklusi

Anovulaciona krvarenja u generativnom životnom dobu kod zdravih žena veoma su rijetka, mada se i kod njih u izvjesnim periodima i izvjesnim okolnostima povremeno mogu javiti. Ova krvarenja, međutim, često se sreću na početku i […]

No Picture
Zanimljivo

Prekid trudnoće kao metod planiranja porodice

Prekid trudnoće kao metod planiranja porodice Predstavlja ozbiljnu psihičku i fizičku traumu koja u svakom slučaju ostavlja izvesne promene i posledice na organizmu i psihi trudnice. Osećaj straha od intervencije i eventualnih komplikacija koje mogu […]