Hemohromatoza - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

venepunkcija tagged posts

hemohromatoza

Hemohromatoza

Definicija

Hemohromatoza je oboljenje uzrokovano taloženjem gvožđa u parenhimskim organima. Najčešće su zahvaćeni jetra, pankreas, srce i koža. Kao krajnji ishod bolesti nastaje insuficijencija jetre, pankreasa, srca.

Etiologija

Primarna hemohromatoza je genetski uzrokovan poremećaj metabolizma gvožđa. Gvožđe se u organizmu nalazi u dva oblika: feritin, solubilna frakcija nalazi se u citoplazmi ćelija u lizozomima, i u obliku hemosiderina. Normalno ljudski organizam sadrži 3 – 4 grama gvožđa. Kod bolesnika sa hemohromatozom višestruko je uvećano 20 – 40 grama. U uvećanoj količini gvožđa najveći dio pripada hemosiderinu, pa se to označava kao hemosideroza.

Klinička slika

Karakteristične manifestacije bolesti su brojne...

Read More