hemohromatoza
Interna

Hemohromatoza

Definicija Hemohromatoza je oboljenje uzrokovano taloženjem gvožđa u parenhimskim organima. Najčešće su zahvaćeni jetra, pankreas, srce i koža. Kao krajnji ishod bolesti nastaje insuficijencija jetre, pankreasa, srca. Etiologija Primarna hemohromatoza je genetski uzrokovan poremećaj metabolizma […]