Ren dexter – Ren sinister - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Ventriculus dexter tagged posts

puferska uloga bubrega

Ren dexter – Ren sinister

Bubreg
Bubreg

Ren dexter

Desni bubreg sa prednje strane u medijalnom dijelu dolazi u odnos sa silaznim dijelom duodenuma. To je facies duodenalis koja je pokrivena sekundarnim peritoneumom. Gornje dvije trećine prednje strane u odnosu su sa donjim stranom desnog režnja jetre. To je facies hepatika koja je pokrivena primarnim peritoneumom. Između jetre i desnog bubrega nalazi se subhepatički prostor. Donja trećina prednje strane u odnosu je sa fleksura koli dekstra. To je facies kolomesokolika. Ova ploština je pokrivena sekundarnim peritoneumom kojeg na tom mjestu čini prirasli mesokolon ascendens. Uz medijalni rub desnog bubrega nalazi se vena kava inferior.

Ren sinister

Preko sredine prednje strane lijevog bubrega prebacuje se rep pankreasa...

Read More
Ventriculus dexter

Ventriculus dexter

Ventriculus dexter
Ventriculus dexter

Desni ventrikul ima tanje zidove od lijevog jer pokreće mali ili pulmonalni krvotok. Njegov ulazni dio je kao i kod lijevog ventrikula hrapav, dok mu je izlazni dio gladak. Na granici između ulaznog i izlaznog dijela nalazi se greben, krista supraventrikularis koja predstavlja ostatak prvobitnog septuma između ventrikula. Odmah ispod ove kriste nalazi se jedan jaki mesnati greben koji polazi od septuma i ide prema uglu kojeg čine prednji i stražnji zid desnog ventrikula. To je trabekula septomarginalis kroz koju prolazi krus dekstrum Hisovog snopića sprovodne muskulature srca. Ova trabekula je u vezi sa cristom supraventrikularis sa kojom omeđuje okrugli otvor korz koji prolazi krv na putu od ulaznog do izlaznog dijela desnog ventrikula...

Read More