Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Somatosenzorna kora
Neurologija

Senzitivni poremećaji

Somatosenzorna kora Senzitivni simptomi mogu biti posljedica oštećenja na različitim nivoima centralnog nervnog sistema (kora, subkortikalna jedra, talamus, moždano stablo, kičmena moždina) i perifernog nervnog sistema (dorzalni nervni korjenovi kičmene moždine, spinalni nervi, pleksusi, periferni […]

Motorna kora velikog mozga
Fiziologija

Motorna kora velikog mozga

U kontrolu motorike uključena je motorna kora, ali i druga područja CNS-a (asocijativna i senzorička). Iz kore polaze putevi koji mogu završiti direktno na alfa motoneuronima kičmene moždine ili se prekidati u subkortikalnim strukturama. Kora […]

Vidni put
Fiziologija

Vidni put i vidna kora

Impulsi nakon što napuste retinu idu putem N. optikusa do hijazme optikum gdje se ukrštaju samo vlakna koja dolaze iz medijalnih dijelova retine, a onda zajedno sa vlaknima iz lateralnih dijelova retine suprotnog oka formiraju […]