Upala vidnog živca
Oftalmologija

Bolesti očnog živca

Vidni ili očni živac (nervus opticus) počinje u osjetnim ćelijama (štapići i čunjići) retine, odakle impulse idu preko bipolarnih ćelija i ganglijskih ćelija u nervne niti koje formiraju očni živac koji kroz otvor na bjeloočnici […]

Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Apraksija
Neurologija

Apraksija

Apraksija Definicija: Apraksija je poremećaj izvođenja naučenih, voljnih motornih aktivnosti, osmišljenih odredjenim ciljem, u odsustvu  pareze, ekstrapiramidnih i cerebelarnih oštećenja ili ispada. Praksija je lateralizovana u dominantnoj, najčešće lijevoj hemisferi i uključuje donji parijetalni girus, […]