Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

CNS
Neurologija

Sindrom lezije moždanog stabla

CNS Jednostrano oštećenje senzitivnih puteva u visini jedara nervus trigeminusa (V kranijalni živac) daće istostrani ispad senzibiliteta lica i na suprotnoj polovini tijela (alterni senzitivni sindrom ili sindrom ukrštenog senzibiliteta). Oštećenja iznad jedara nervus trigeminusa […]

Vidni put
Fiziologija

Vidni put i vidna kora

Impulsi nakon što napuste retinu idu putem N. optikusa do hijazme optikum gdje se ukrštaju samo vlakna koja dolaze iz medijalnih dijelova retine, a onda zajedno sa vlaknima iz lateralnih dijelova retine suprotnog oka formiraju […]