Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Ispitivanje vidnog polja
Oftalmologija

Ispitivanje vidnog polja

Ispitivanje vidnog polja Vidno polje je područje vida koje možemo obuhvatiti pogledom ako gledamo u jednom smjeru. Retina ima različitu senzitivnost u pojedinim dijelovima i to pokazuje grafička slika snimljenog vidnog polja. Linije jednakog senzitiviteta, […]