Truncus arteriosus
Interna

Truncus arteriosus

Truncus arteriosus Definicija: Truncus arteriosus persistens je rijetka urođena srčana mana u kojoj zbog potpunog ili parcijalnog nedostatka razvoja trunkusnog septuma, stablo pulmonalne arterije i ascendentni dio aorte izlaze kao jedan sud iz obje komore. […]

Volkmanova Kontraktura
Hirurgija

Volkmannova ishemična kontraktura

Definicija Volkmannova ishemična kontraktura predstavlja ograničenu pokretljivost lakatnog zgloba. Etiopatogeneza Volkmannova ishemična kontraktura je posljedica ishemičnog oštećenja mišića dubokih fleksora na podlaktici (m. flexor digitorum profundus i m. flexor pollicis longus). Može bitit zahvaćen i […]