Ukočenost i bol u vratu - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

vrat tagged posts

Ukočenost i bol u vratu

Ukočenost i bol u vratu

Ukočenost i bol u vratu vrlo su česte tegobe koje se jav­ljaju u svakoj dobi. Oni su čak postali sastavni dio života većine odraslih osoba, posebno onih koji na poslu sjede ili dugo borave u nekom prinud­nom položaju. Neka istraživanja su pokazala da godišnje najmajnje trećina stanovništva ima bol u vratu, a kod većine je to po drugi put ili je bol već kroničan.

Najčešći uzroci bola u vratu

Procjenjuje se da gotovo 95  posto ljudi tijekom života ima povremene ili trajne tegobe ve­zane uz vratnu kralježnicu. Kao i s ostatkom kralježnice, degenerativne promjene su najčešći ‘ uzrok ovim tegobama. Promje­ne nastaju kod svakoga tijekom starenja, a brzine kojom nastaju individualno su dosta različite...

Read More
Povreda oka

Povrede oka

Etiopatogeneza:

Oko može biti povrijeđeno na više načina i raznim predmetima: mehaničkim, hemijskim i termičkim agensima. Najčešće su mehaničke povrede nanesene vatrenim oružjem, tupim i oštrim predmetima. Sve povrede možemo podijeliti na površne i duboke. Pod dubokim povredama podrazumijevaju se povrede koje prodiru kroz očni oklop tj. kroz rožnjaču i bjeloočnicu. Ovo je važno zbog mogućih posljedica, jer prodorne povrede donose mnogo teže posljedice nego površne. Zato površne povrede smatramo lakšim, dok duboke ubrajamo u teške povrede.

Ali i pri lakšim, površnim, povredama mogu nastati teže posljedice, ako dođe do infekcije i komplikacija, naročito ako ostanu veliki ožiljci na rožnjači, zbog kojih vid može lako da se smanji ili da se sasvim izgubi.
Pri ...

Read More
Septični endokarditis

Septični endokarditis

Septični endokarditis
Septični endokarditis

Definicija:

Septični endokarditis uključuje entitete akutni, subakutni bakterijski endokarditis, ranije nazvan endokarditis lenta, kao i druge nebakterijske endokarditise uzrokovane sa virusima ili gljivicama.  Oboljenje predstavlja značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u djece, uprkos napretku u tretmanu i profilaksi.

Etiopatogeneza:

Za razvoj infektivnog endokarditisa u 50% slučajeva odgovoran je Streptococcus viridans. U oko 30% slučajeva, sa povećanom učestalošću u posljednjim decenijama, odgovoran je Staphilococcus pyogenes. Učešće drugih mikroorganizama je rjeđe, a u 10% slučajeva hemokulture su negativne. Stafilokokni endokarditis je rjeđi u bolesnika koji nemaju osnovno srčano oboljenje...

Read More
Stenoza plućne arterije

Stenoza plućne arterije

Stenoza plućne arterije
Stenoza plućne arterije

Etiopatogeneza:

Prisutna u 20-25% urođenih anomalija srca. Razlikuje se tri vrste prema lokalizaciji anomalija.

Razlikujemo:

  • Valvularna stenoza
  • Infudubularna (na mjestu polaska plućne arterije iz desnog ventrikula).
  • Vaskularna stenoza ili multipla (duž cijelog stabla ili ogranka plućne arterije).

Najčešća je valvularna stenoza kada je pulmonalna valvula srasla sa trikuspidalnim zaliscima. Desna komora je zadebljalog zida. Plućna arterija je iza suženja proširena (poststenotična dilatacija). Postoji hipertenzija u desnoj komori. Na kraju dolazi do insuficijencije desnog srca.

Klinička slika:

Pritisak u plućnom optoku je snižen. Simptomi se javljaju već u dojenačkom periodu. Obično simptomi nastaju između 2 i 5 godine života...

Read More