Ptosis
Oftalmologija

Ptosis

Ptosis Gornji kapak je u cijelosti ili djelimično spušten, tako da je podizanje gornjeg kapka aktivno onemogućeno. U kliničkoj slici vidimo da je gornji kapak spušten. Rub kapka prekriva zjenično područje tako da ukoliko pacijent […]

Električna stimulacija
Zanimljivo

Funkcionalna električna stimulacija

Predstavlja električnu stimulaciju motoričkih ili živčanih točaka mišića koji ima oslabljenu voljnu živčanu kontrolu, kao posljedica oštećenja središnjeg živčanog sistema. Primjenjuje se za izazivanje funkcionalnog i svrhovitog pokreta paretičnih mišića kod bolesnika s parezama/plegijama ili […]