Dijagnostika malignih tumota - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Zdravstveni portal tagged posts

Citološka dijagnostika

Dijagnostika malignih tumota

Citološka dijagnostika
Citološka dijagnostika

Maligni tumori pretstavljaju heterogenu grupu oboljenja, pa je za postavljanje precizne dijagnoze potrebno provesti niz različitih dijagnostičkih postupaka.

Historija bolesti i Fizikalni pregled

Dijagnostika započinje Historijom bolesti – Anamneza lična, porodična, socijalna, radna.

Pregled započinje fizikalnim kliničkim pregledom- inspekcija, palpacija, koji su nezaobilazni unatoč mnogobrojnim savremenim tehnikama dijagnostike sa kojima raspolaže savremena medicina.

Laboratorijske pretrage se mogu podijeliti u opće pretrage pokazatelje hematološke, renalne  i hepatalne funkcije.

Tumorski markeri

Mnogi maligni tumori pokazuju na površini svoje ćelijske membrane, ili prisutne u serumu, substance koji mogu producirati i normalna tkiva, ali u minimal...

Read More
Helicobacter pylori

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori
Helicobacter pylori

Morfologija:

To je Gram negativna spiralna mikro-aerofilna bakterija. Ona moze da predje iz spiralne u kokoidnu formu radi prezivljavanja. H.pilory sadrzi 4-6 flagela i pokretna je.

Kulturelne osobine:

Kultivise se 5-7 dana na 37°C u mikroaerofilnim uslovima na krvnom agaru ili Mozak-Srce infuzionom agaru. Kolonije su obicno male, pljosnate i providno sive.

Biohemijske osobine:

Oksidaza, katalaza i ureaza su pozitivne i posjeduju hidrogenaze.

Antigena gradja:

Posjeduje flagelarni A i B antigen i O antigen.

Patogenost:

Izaziva veliki broj bolesti: akutni i hronicni gastritis, gastricni karcinom, pepticki ulkus i MALT B celijski limfom...

Read More
Campylobacter jejuni

Campylobacter

Campylobacter jejuni
Campylobacter jejuni

Pripada porodici spirilaceae. Rod Campylobacter obuhvata nekoliko znacajnih vrsta koje uglavnom izazivaju akutna crijevna oboljenja i nazivaju se Campylobakterioze. Znacajne vrste su Campylobacter jejuni, coli, sputorum, concisus.

Morfologija:

To su tanki Gram (-) savijeni bacili karakteristicnog oblika koji podsjeca na slovo „S“ ili galebova krila. Pokretni su. Imaju jednu polarnu flagelu, ne stvaraju spore, nemaju kapsulu i mikroaerofilni su.

Kulturelne osobine:

Kultivacija se vrsi u mikroaerofilnim uslovima na temperaturi od 35-37˚C , dok Campylobacter jejuni i colli rastu na tempertaturi na 42-43˚C. Neke vrste rastu i na temperaturi od 25˚C. Za kultivaciju se koriste specijalne selektivne podloge i to su podloga po Skirovu, Budleru, i Bleizeru...

Read More
Klasifikacija malignih tumora

Klasifikacija malignih tumora

Klasifikacija malignih tumora
Klasifikacija malignih tumora

Klasifikacija bolesti, pa tako i malignih tumora, može se definisati kao sistem utvrđenih kategorija u koje se bolest svrstava. Da bi jedan klasifikacioni sistem imao stvarnu upotrebnu vrijednost, prije svega u procjeni rezultata liječenja, mora ispunjavati određene kriterije:

  • Način klasifikacije mora biti opšte (široko) prihvaćen
  • Način razvrstavanja u stadij mora biti jednostavan i pristupačan
  • Činioci koji određuju određeni stadij moraju biti od značaja za ishod bolesti, odnosno imati prognostičku vrijednost
  • Faktori koji određuju jedan stadij ne smiju biti karakteristike nekog drugog stadija, kako ne bi došlo do zabuna i preklapanja
  • Prihvaćeni postupci za određivanje stadija moraju biti praktično upotrebljivi i pristupačni

Maligna ...

Read More