Citološka dijagnostika
Interna

Dijagnostika malignih tumota

Citološka dijagnostika Maligni tumori pretstavljaju heterogenu grupu oboljenja, pa je za postavljanje precizne dijagnoze potrebno provesti niz različitih dijagnostičkih postupaka. Historija bolesti i Fizikalni pregled Dijagnostika započinje Historijom bolesti – Anamneza lična, porodična, socijalna, radna. […]

Helicobacter pylori
Mikrobiologija

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori Morfologija: To je Gram negativna spiralna mikro-aerofilna bakterija. Ona moze da predje iz spiralne u kokoidnu formu radi prezivljavanja. H.pilory sadrzi 4-6 flagela i pokretna je. Kulturelne osobine: Kultivise se 5-7 dana na […]

Campylobacter jejuni
Mikrobiologija

Campylobacter

Campylobacter jejuni Pripada porodici spirilaceae. Rod Campylobacter obuhvata nekoliko znacajnih vrsta koje uglavnom izazivaju akutna crijevna oboljenja i nazivaju se Campylobakterioze. Znacajne vrste su Campylobacter jejuni, coli, sputorum, concisus. Morfologija: To su tanki Gram (-) […]