Nicolas-Favreova bolest - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

www spolne bolesti tagged posts

Lymphogranuloma venereum inguinalis

Nicolas-Favreova bolest

Lymphogranuloma venereum inguinalis
Lymphogranuloma venereum inguinalis

Definicija:

Lymphogranuloma venereum inguinalis ili Nicolas-Favreova bolest je spolna bolest koju uzrokuje Chlamydia trachomatis serotipovi L1-3, obilježena pojavom primarne lezije, regionalnog limfangitisa i nastankom kasnih komplikacija.

Patogeneza:

Uzrokuje je Chlamydia trachomatis, prenosi se gotovo iskljućivo polnim putem. Uglavnom se javlja u tropima i subtropima.

Klinička slika:

Inkubacija traje najmanje 14 dana nakon čega se javlja primarna lezija, vrlo sitna papula koja prelazi u vezikulu koja ulcerira. Lokalizacija je vanjski genitalni organi, a zahvaćeni su  regionalni limfni čvorovi. Glavni simptom bolesti, javlja se 2-4 sedmice nakon primarne lezije. Limfni čvorovi se povećavaju, sraštavaju, a sadržaj im se prazni putem fistule...

Read More