Tanatologija
Zanimljivo

Tanatologija

Tanatologija (tanatos grč. = smrt) je posebna grana sudske medicine i patologije, koja se bavi smrću (mors) i umiranjem (morior). Agonija To je skup svih pojava koje prethode smrti, laganoj, agonalnoj smrti (mors agonalis), kao […]