Pseudomonas - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Zdravstveni portal tagged posts

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas

Rod pseudomonas obuhvata vise znacajnih vrsta koje izazivaju razlicita oboljenja kod ljud i zivotinja. Najznacajniji je pseudomonas aeruginosa koji izaziva raznovrsne infekcije i najcesci je uzrocnik intrahospitalnih infekcija, pored njega vazni su i pseudomonas mallei (izaziva maleus) i pseudomonas pseudomalei.

Pseudomonas aeruginosa

Morfologija:

Gram negativni bacili koji nemaju kapsulu i ne stvaraju spore. Pokretne su imaju jednu polarnu flagelu. Takodje posjeduju i fimbrije. Aerobni su.

Kulturelne osobine:

Dobro raste na obicnim podlogama u aerobnim uslovima na temperaturi od 37C. Kolonije psudomonasa su krupne, razlivene i stvaraju karakteristican pigment plavo zelene boje koji se naziva piocijanin i koji stvara jak miris lipa...

Read More
Iščašenje ramena

Iščašenje ramena

Definicija:

Iščašenje ramena ili luxatio articulatio humeri predstavlja najčešće iščašenje koje se javlja u svakoj životnoj dobi.

Etiopatogeneza:

Posljedica je djelovanja indirektne sile i nastaje pri padu na ispruženu ruku. Istovremeno s luksacijom može nastati fraktura velikog tuberkula, ozljeda nervus axillarisa i rjeđe ozljeda brahijalnog pleksusa.

Klinička slika:

Prema pravcu luksacije razlikujemo prednju (98%) i stražnju. Javlja se jaka bol u ramenu, a bolesnik pridržava ozlijeđenu ruku pomoću druge ruke. Rame je deformirano, izgubljeno je normalno izbočenje deltoidnog mišića uslijed dislokacije glave humerusa. Ruka je lagano abducirana.

Dijagnoza:

 • Klinička slika
 • RTG

Liječenje:

Radi se repozicija:

 • Kocherova repozicija: adukcija nadlaktice, vanjska rotacija i...
Read More
Nagnječenje skočnog zgloba

Nagnječenje zgloba

Nagnječenje skočnog zgloba

Nagnječenje skočnog zgloba

Definicija:

Nagnječenje zgloba ili Contusio je tupa, mehanička ozljeda zgloba koja može uzrokovati nagnječenje ligamentarnog aparata, kapsule i sinovije. Zbog istovremene ozljede krvnih žila, nastaje intaartikularno krvarenje.

Etiologija:

 • sportske povrede
 • razne nezgode

Klinička slika:

U kliničkoj slici dominira bol u području zgloba pri aktivnom i pasivnom pokretnaju, zatim otok na mjestu povrede, a na koži se vide podljevi.

Dijagnoza:

 • klinički pregled
 • RTG

Liječenje:

 • mirovanje
 • elevacija
 • hladni oblozi
 • analgetici
 • punkcija zgloba
 • evakuacija hematoma
Read More
Prostata

Prostatitis

Prostata

Prostata

Definicija:

Prostatitis je jedna od najčešćih uroloških dijagnoza, a predstavlja upalnu promjenu  parenhima prostate.

Etiopatogeneza:

To je česta upalna bolest, ali rjeđa u mladih muškaraca. Infekcija dolazi iz uretre ili gonjih mokraćnih puteva odnosno hematogeno (gripa, sepsa, tbc).

Klinička slika:

U kliničkoj slici dominira perinealna bol, lumbosakralni bolovi, temperatura, bolno i učestalo mokrenje.

Klinički razlikujemo:

 • Bakterijski prostatitis
 • Akutni bakterijski prostatitis
 • Hronični bakterijski prostatitis
 • Hronični nebakterijski prostatitis

Akutni bakterijski prostatitis može biti kompliciran s epidimitisom, cistitisom i uretritisom.

Prostatitis nastaje sekundarno zbog vraćanja inficiranog urina iz mokraćnog mjehura u prostatu...

Read More
Varikokela

Varikokela

Definicija:

Varikokela predstavlja zmijoliko proširenje vena funikulusa spermatikusa i/ili vena testisa.

Etiopatogeneza:

Najčešće se zapaža u trećem desetljeću života, a vrlo rijetko prije desete godine. Ako se pojavi ranije, tada je obično simptomatska, a uzrok joj je tumor bubrega. Simptomatska nastaje zbog kompresije sprematičnih vena tumorom. Puno je češća na lijevoj strani. Oko 90% – veći je hidrostatski pritisak na lijevoj strani, jer se lijeva vena testisa ulijeva u venu renalis, znači okomito putuje do nje, veći je pritisak nego na desnoj strani gdje se ova vena ulijeva u venu kavu inferior.

Klinička slika:

Bolesnici se tuže na tupu bol, osobito dok stoje, te pečenje i svrbež u području bolesne strane skrotuma...

Read More